PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"turn" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

turn rzeczownik

rzeczownik + turn
Kolokacji: 22
star turn • turn of phrase • turn of events • turn of one's head • hairpin turn • ...
turn + rzeczownik
Kolokacji: 5
turn signal • turn lane • turn part • turn radius • turn indicator
turn + czasownik
Kolokacji: 45
turn comes • turn takes • turn leads • turn brings • turn says • ...
czasownik + turn
Kolokacji: 50
get one's turn • wait for one's turn • see one's turn • take a turn • complete one's turn • turn replaced • ...
przymiotnik + turn
Kolokacji: 138
sharp turn • left turn • wrong turn • unexpected turn • sudden turn • right turn • final turn • new turn • good turn • tight turn • quick turn • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. sharp turn = ostry zakręt, nagły zakręt sharp turn
2. left turn = zakręt w lewo left turn
3. wrong turn = zła kolej wrong turn
4. unexpected turn = nieoczekiwany zwrot unexpected turn
5. sudden turn = nagła kolej sudden turn
6. right turn = wiraż w prawo right turn
7. final turn = ostatnia kolej final turn
8. new turn = nowy zakręt new turn
9. good turn = przysługa good turn
10. tight turn = ciasna kolej tight turn
11. quick turn = szybka kolej quick turn
12. dramatic turn = dramatyczny zwrot dramatic turn
13. far turn = daleko obracać się far turn
14. strange turn = dziwna kolej strange turn
15. abrupt turn = nagła kolej abrupt turn
16. slow turn = wolna kolej slow turn
17. different turn = inna kolej different turn
18. full turn = pełny obrót full turn
19. surprising turn = zadziwiająca kolej surprising turn
20. wide turn = szeroko zakrojona kolej wide turn
21. late turn = spóźniona kolej late turn
22. bad turn = zła kolej bad turn
23. hard turn = ciężka kolej hard turn
24. slight turn = niewielka kolej slight turn
przyimek + turn
Kolokacji: 22
in turn • by turns • for one's turn • during one's turn • of turns • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.