ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prison" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prison rzeczownik

rzeczownik + prison
Kolokacji: 38
state prison • security prison • Fleet Prison • Maze prison • U.S. prison • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. security prison = więzienie związane z bezpieczeństwem security prison
2. Fleet Prison = Flota Więzienie Fleet Prison
3. Bench Prison = Ławka Więzienie Bench Prison
  • However, she then slid back into bankruptcy and in 1779 was imprisoned in the King's Bench Prison.
  • Refusing to pay the fine, he was sent to the King's Bench Prison.
  • He died in King's Bench Prison, where he had been sent because of his debts, in 1732.
  • My mind ran upon what they would think, if they knew of my familiar acquaintance with the King's Bench Prison?
  • The same year, however, she was arrested again for debt and placed in the King's Bench Prison.
  • On January 11, 1771, he was recommended to the King's Bench Prison.
  • He spent a year inside the King's Bench Prison in London.
  • When his business failed, Allen's debt grew, and he spent some time incarcerated at the King's Bench Prison.
  • For a time he was confined as a debtor in the King's Bench Prison.
  • During this time he was kept in the King's Bench Prison.
4. remand prison = areszt więzienie remand prison
(5) Libby, debtor, youth, Joliet
Kolokacji: 4
(6) Bastille, fortress
Kolokacji: 2
prison + rzeczownik
Kolokacji: 142
prison sentence • prison term • prison camp • prison cell • prison guard • prison system • prison official • prison population • ...
prison + czasownik
Kolokacji: 11
Prison hampers • prison holds • prison opens • prison awaiting • prison houses • ...
czasownik + prison
Kolokacji: 46
leave prison • sentence in prison • escape prison • release from prison • sentence to prison • free from prison • escape from prison • ...
przymiotnik + prison
Kolokacji: 79
federal prison • military prison • new prison • maximum-security prison • maximum security prison • American prison • secret prison • ...
przyimek + prison
Kolokacji: 18
in prison • from prison • to prison • into prison • for prisons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.