ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prison offers" — Słownik kolokacji angielskich

prison offers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzienie sprzedaje
  1. prison rzeczownik + offer czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Buddhist meditative practices, he said, hold particular value at a time when most prisons offer little but punishment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo