ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prison" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prison rzeczownik

rzeczownik + prison
Kolokacji: 38
state prison • security prison • Fleet Prison • Maze prison • U.S. prison • ...
prison + rzeczownik
Kolokacji: 142
prison sentence • prison term • prison camp • prison cell • prison guard • prison system • prison official • prison population • ...
prison + czasownik
Kolokacji: 11
Prison hampers • prison holds • prison opens • prison awaiting • prison houses • ...
czasownik + prison
Kolokacji: 46
leave prison • sentence in prison • escape prison • release from prison • sentence to prison • free from prison • escape from prison • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(1) leave, escape, run, risk
Kolokacji: 5
(2) sentence, convict, imprison
Kolokacji: 4
1. sentence in prison = zdanie w więzieniu sentence in prison
2. sentence to prison = zdanie do więzienia sentence to prison
  • All were sentenced to prison, two of them to life terms.
  • "A court of law said he was and sentenced him to prison."
  • The court sentenced her to prison for 22 years and 6 months.
  • She did, and last year both men were sentenced to prison in their home countries.
  • Why would anyone want to kill him, other than someone he'd sentenced to prison?
  • He was sentenced to prison for 15 years without the knowledge of his family.
  • "Then I've got better than one chance in five of being sentenced to prison or to death."
  • A 1966 trial sentenced the two to prison for their writing.
  • We were there when he was sentenced to prison for a further 11 years.
  • In the end, 22 people were sentenced to prison, and 13 are still there.
3. convict to prison = uznaj za winnego do więzienia convict to prison
4. imprison in a prison = uwięź w więzieniu imprison in a prison
(5) spend, serve, rescue, use
Kolokacji: 5
(6) face, avoid
Kolokacji: 3
(7) call, visit, know, commute
Kolokacji: 5
przymiotnik + prison
Kolokacji: 79
federal prison • military prison • new prison • maximum-security prison • maximum security prison • American prison • secret prison • ...
przyimek + prison
Kolokacji: 18
in prison • from prison • to prison • into prison • for prisons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.