"after prison" — Słownik kolokacji angielskich

after prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po więzieniu
  1. after przyimek + prison rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He held a number of jobs after prison including an unsuccessful attempt to return to broadcasting in the late 1980s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo