ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"outside prison" — Słownik kolokacji angielskich

outside prison kolokacja
Popularniejsza odmiana: outside the prison
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na zewnątrz więzienia
  1. outside przyimek + prison rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the average black man outside prison stands a I in 1,700 chance.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo