ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"outside the prison" — Słownik kolokacji angielskich

outside the prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na zewnątrz więzienia
  1. outside przyimek + prison rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the average black man outside prison stands a I in 1,700 chance.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo