"between prison" — Słownik kolokacji angielskich

between prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między więzieniem
  1. between przyimek + prison rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Probation offered sentencing judges a meaningful option between freedom and prison.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo