ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"at the prison" — Słownik kolokacji angielskich

at the prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy więzieniu
  1. at przyimek + prison rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The company had been at the prison well over a year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo