"prison cemetery" — Słownik kolokacji angielskich

prison cemetery kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cmentarz więzienny
  1. prison rzeczownik + cemetery rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was estimated to be worth about $100 at his death, and received a pauper's burial in the prison cemetery.

powered by  eTutor logo