"Arlington National Cemetery" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Arlington Krajowy Cmentarz
  1. Arlington rzeczownik + cemetery rzeczownik
    Silna kolokacja

    He is buried along with his wife, son, and daughter in Arlington National Cemetery.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo