"prison" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prison rzeczownik

rzeczownik + prison
Kolokacji: 38
state prison • security prison • Fleet Prison • Maze prison • U.S. prison • ...
prison + rzeczownik
Kolokacji: 142
prison sentence • prison term • prison camp • prison cell • prison guard • prison system • prison official • prison population • ...
prison + czasownik
Kolokacji: 11
Prison hampers • prison holds • prison opens • prison awaiting • prison houses • ...
1. prison opens = świeże powietrza więzienne prison opens
  • The prison opened in 1980 with a capacity of 750 inmates.
  • In 1992 the prison opened the correction system's first residential drug treatment center.
  • The prison opened in 1997, and has a capacity of 900 inmates.
  • The new prison opened in 1985 and was fully operational by 1986.
  • The prison first opened in 1902 and has a capacity of 1,725 inmates.
  • The trouble started soon after the prison opened two years ago.
  • The prison opened in 2005, despite a great deal of protest from local residents.
  • The prison first opened in 1966 and has a capacity of 760 inmates.
  • After the prison opened, he installed a security system at his house.
  • The new prison (which cost £82 million to develop) opened in 1997.
2. prison awaiting = oczekiwanie więzienne prison awaiting
3. prison serves = serwy w więzieniu prison serves
4. prison operates = więzienie obsługuje prison operates
5. prison closes = więzienie zamyka się prison closes
6. prison offers = więzienie sprzedaje prison offers
czasownik + prison
Kolokacji: 46
leave prison • sentence in prison • escape prison • release from prison • sentence to prison • free from prison • escape from prison • ...
przymiotnik + prison
Kolokacji: 79
federal prison • military prison • new prison • maximum-security prison • maximum security prison • American prison • secret prison • ...
przyimek + prison
Kolokacji: 18
in prison • from prison • to prison • into prison • for prisons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.