"within the prison" — Słownik kolokacji angielskich

within the prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w więzieniu
  1. within przyimek + prison rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some tours include information about the possible existence of ghosts within the prison.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo