ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prison closes" — Słownik kolokacji angielskich

prison closes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzienie zamyka się
  1. prison rzeczownik + close czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was initially sent to Alcatraz, until the prison closed in 1963.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo