"prison" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prison rzeczownik

rzeczownik + prison
Kolokacji: 38
state prison • security prison • Fleet Prison • Maze prison • U.S. prison • ...
prison + rzeczownik
Kolokacji: 142
prison sentence • prison term • prison camp • prison cell • prison guard • prison system • prison official • prison population • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(2) camp, yard, cemetery, site
Kolokacji: 4
1. prison camp = obóz jeniecki (dla jeńców wojennych) prison camp
2. prison yard = dziedziniec więzienia, spacerniak prison yard
3. prison cemetery = cmentarz więzienny prison cemetery
  • He was estimated to be worth about $100 at his death, and received a pauper's burial in the prison cemetery.
  • He was buried in an unmarked grave in the prison cemetery.
  • The new prison cemetery in Michigan City has around 350 prisoners buried on the premises.
  • Within a month, the old guy was six feet deep in the prison cemetery.
  • He was buried in the prison cemetery, which has since been paved over.
  • Reverend Thomas conducted an informal service at the prison cemetery that afternoon.
  • It is the largest prison cemetery in the State of Texas.
  • Because the prison cemetery was located inside the prison walls, there was no access for the general public.
  • He also spent two years as the caretaker of the prison cemetery, always maintaining hope that he would not be laid to rest there.
  • He was buried in a prison cemetery, as no one claimed his body.
4. prison site = miejsce więzienne prison site
(8) Service, chapel
Kolokacji: 2
(11) life, experience, scandal
Kolokacji: 3
(13) riot, rape
Kolokacji: 2
(16) staff, space, colony
Kolokacji: 3
(18) complex, compound, rodeo
Kolokacji: 3
(19) doctor, psychiatrist
Kolokacji: 2
(20) Gates, psychologist
Kolokacji: 2
(21) ground, planet, island
Kolokacji: 3
(22) farm, laundry, workshop
Kolokacji: 3
(24) rule, governor, regulation
Kolokacji: 3
(25) gang, unit, Fellowship
Kolokacji: 3
(26) drama, expansion
Kolokacji: 2
(27) gate, corridor
Kolokacji: 2
(28) memoir, diary
Kolokacji: 2
(29) personnel, Department
Kolokacji: 2
(30) spokesman, spokeswoman
Kolokacji: 2
(31) food, policy, mate
Kolokacji: 3
(32) scene, setting, environment
Kolokacji: 3
(33) film, movie, slang, Notebook
Kolokacji: 4
(34) cafeteria, canteen
Kolokacji: 2
prison + czasownik
Kolokacji: 11
Prison hampers • prison holds • prison opens • prison awaiting • prison houses • ...
czasownik + prison
Kolokacji: 46
leave prison • sentence in prison • escape prison • release from prison • sentence to prison • free from prison • escape from prison • ...
przymiotnik + prison
Kolokacji: 79
federal prison • military prison • new prison • maximum-security prison • maximum security prison • American prison • secret prison • ...
przyimek + prison
Kolokacji: 18
in prison • from prison • to prison • into prison • for prisons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.