"including prisons" — Słownik kolokacji angielskich

including prisons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym więzienia
  1. including przyimek + prison rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Adding recycling pickups at 335 large institutions including colleges, prisons and hospitals will also be pushed back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo