"about prisons" — Słownik kolokacji angielskich

about prisons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o więzieniach
  1. about przyimek + prison rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The worst thing about prison, he said, was being away from family.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo