"of one's prison" — Słownik kolokacji angielskich

of one's prison kolokacja
Popularniejsza odmiana: of the prison
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś więzienie
  1. of przyimek + prison rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Was he a black man in the other half of the prison?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo