ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prison awaiting" — Słownik kolokacji angielskich

prison awaiting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oczekiwanie więzienne
  1. prison rzeczownik + await czasownik
    Luźna kolokacja

    "But how could he do it if he were in prison awaiting death?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo