ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prison operates" — Słownik kolokacji angielskich

prison operates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzienie obsługuje
  1. prison rzeczownik + operate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This did not happen, and both prisons operated simultaneously for the rest of the 20th Century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo