"at a prison" — Słownik kolokacji angielskich

at a prison kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the prison
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy więzieniu
  1. at przyimek + prison rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The company had been at the prison well over a year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo