"imprison in a prison" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uwięź w więzieniu
  1. imprison czasownik + prison rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Imprisoned by the Creator at the moment of Creation in a prison at Shayol Ghul.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo