"Bench Prison" — Słownik kolokacji angielskich

Bench Prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ławka Więzienie
  1. bench rzeczownik + prison rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, she then slid back into bankruptcy and in 1779 was imprisoned in the King's Bench Prison.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo