ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Fleet Prison" — Słownik kolokacji angielskich

Fleet Prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Flota Więzienie
  1. fleet rzeczownik + prison rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The author is supposed to have written it during his confinement in the Fleet prison, hence the name.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo