"prison serves" — Słownik kolokacji angielskich

prison serves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): serwy w więzieniu
  1. prison rzeczownik + serve czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The prison has been considered a symbol of control and fear and serves as the backdrop for the film.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo