ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"of one's prisons" — Słownik kolokacji angielskich

of one's prisons kolokacja
Popularniejsza odmiana: of the prison
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś więzienia
  1. of przyimek + prison rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Was he a black man in the other half of the prison?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo