"about prison" — Słownik kolokacji angielskich

about prison kolokacja
Popularniejsza odmiana: about prisons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o więzieniu
  1. about przyimek + prison rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The worst thing about prison, he said, was being away from family.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo