ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"of the prison" — Słownik kolokacji angielskich

of the prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z więzienia
  1. of przyimek + prison rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Was he a black man in the other half of the prison?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo