KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
  • He looks like a guy who should be playing in a men's league.
  • The team is still playing in the same league since 2005 year.
  • Maybe a woman his size could play in the league.
  • Since then, they played only in the second and third league.
  • And I never played in the same league with him.
  • The two have not played in the same league since.
  • The decision to play in the league was not easy for the Start players.
  • They have played more games than anyone in the league.
  • Instead, he's using his free time to play in the world's top league.
  • She is the first American woman to play in a men's professional league.
5. league is formed = liga jest założona league is formed
6. enter the league = wejdź do ligi enter the league
8. create a league = stwórz ligę create a league
9. start in the leagues = początek w ligach start in the leagues
11. represent in league = reprezentuj w lidze represent in league
13. represent the league = reprezentuj ligę represent the league
16. league is composed = liga jest stanowiona league is composed
17. get one's league = dostawać czyjś liga get one's league
(2) spend, drop
Kolokacji: 2
(7) appear, register
Kolokacji: 2
(8) found, base, establish
Kolokacji: 4
(9) join, tie
Kolokacji: 3
(11) contest, elect
Kolokacji: 2
(12) resign, retire, give
Kolokacji: 3
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.