KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) debut, Federation
Kolokacji: 8
5. Major League Baseball = MLB (najważniejsza amerykańska liga baseballu) Major League Baseball
6. Major League Soccer = Pierwsza liga Piłka Nożna Major League Soccer
8. league average = średnia ligi league average
9. Minor League Baseball = MiLB, organizacja baseballowych lig zawodowych Minor League Baseball
10. Major League Baseball outfielder = Pierwsza liga Baseball obrońca w baseballu Major League Baseball outfielder
13. league at-bat = przy-nietoperz ligi league at-bat
15. league stadium = stadion ligi league stadium
17. Major League Baseball catcher = Pierwsza liga Baseball chwytacz Major League Baseball catcher
18. league outfielder = obrońca w baseballu ligi league outfielder
19. League Baseball catcher = Liga Baseball chwytacz League Baseball catcher
20. league hitter = pałkarz ligi league hitter
21. League Baseball outfielder = Liga Baseball obrońca w baseballu League Baseball outfielder
22. league ball = piłka ligi league ball
23. league ballpark = stadion baseballowy ligi league ballpark
26. league ballplayer = liga ballplayer league ballplayer
27. league infielder = liga infielder league infielder
28. league runners-up = zdobywcy drugiego miejsca ligi league runners-up
29. Major League Baseball infielder = Pierwsza liga Baseball infielder Major League Baseball infielder
31. League Baseball relief pitcher = Liga Baseball dzban w zastępstwie League Baseball relief pitcher
33. nations league football = narody liga piłka nożna nations league football
34. Major League Baseball shortstop = Pierwsza liga Baseball shortstop Major League Baseball shortstop
35. league basketball = koszykówka ligi league basketball
36. league strikeout = przekreślenie ligi league strikeout
37. National League pitcher = Państwowa Liga dzban National League pitcher
(7) contract, franchise, policy
Kolokacji: 3
(11) manager, coach, instructor
Kolokacji: 3
(13) season, stint
Kolokacji: 6
(16) rule, bylaw
Kolokacji: 2
(17) start, ROCKY
Kolokacji: 2
(19) roster, schedule
Kolokacji: 2
(21) goal, finish, bronze, setup
Kolokacji: 5
(23) president, CLEVELAND
Kolokacji: 2
(27) standing, status, ranking
Kolokacji: 4
(29) fixture, service, uniform
Kolokacji: 3
(32) format, minimum
Kolokacji: 2
(34) Stew
Kolokacji: 2
(35) baseman, NHL
Kolokacji: 4
(36) runner-up, champ
Kolokacji: 3
(37) salary, revenue
Kolokacji: 2
(38) DIAMONDBACKS, a., a, XI
Kolokacji: 4
(40) Homer, standard
Kolokacji: 2
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.