"move League" — Słownik kolokacji angielskich

move League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ruch Liga
  1. move czasownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After two years in Paris, he moved to New York and attended classes of the Art Students League, where he learned portrait painting and printmaking.