ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"league creates" — Słownik kolokacji angielskich

league creates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga tworzy
  1. league rzeczownik + create czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The league has created the excitement around the games, making players feel that they are celebrities, which can't and hasn't been done overseas."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo