"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
6. Ivy League = Z wyższych sfer Ivy League
9. sports league = rozgrywki ligowe sports league
11. Rugby League = Rugby trzynastoosobowe Rugby League
13. Major League = Pierwsza liga Major League
14. Atlantic League = Atlantyk Liga Atlantic League
15. Texas League = Teksas Liga Texas League
16. Justice League = Sprawiedliwość Liga Justice League
17. State League = Państwo Liga State League
18. World League = Liga światowa World League
19. League of Nations = Liga Narodów League of Nations
21. Europa League = Europa Liga Europa League
22. League of Ireland = Liga Irlandii League of Ireland
24. Ontario Hockey League = Ontario Hokej Liga Ontario Hockey League
25. League of Producers = Liga Producentów League of Producers
28. Arena Football League = Arena liga piłkarska Arena Football League
29. AFC Champions League = Champions League AFC AFC Champions League
30. Pacific Coast League = Liga Oceanu Spokojnego nadbrzeżna Pacific Coast League
32. California League = Kalifornia Liga California League
33. Elite League = Elitarna Liga Elite League
34. Midwest League = Środkowy Zachód Liga Midwest League
35. District League = Region Liga District League
36. FA Premier League = FA Premier League FA Premier League
39. Carolina League = Carolina Liga Carolina League
40. Indonesia Super League = Indonezja Kierownik Liga Indonesia Super League
41. Patriot League = Patriota Liga Patriot League
42. South Atlantic League = Południe Atlantyk Liga South Atlantic League
44. Lancashire League = Hrabstwo Lancashire Liga Lancashire League
45. Florida State League = Floryda państwo Liga Florida State League
46. Rugby Football League = Liga piłkarska rugba Rugby Football League
47. West Australian Football League = Zachód australijska liga piłkarska West Australian Football League
50. club league = klubu liga club league
51. Defense League = Obrona Liga Defense League
52. Northwest League = Północny zachód Liga Northwest League
54. Pioneer League = Liga pionierska Pioneer League
56. District Football League = Region liga piłkarska District Football League
57. J. League = J. Liga J. League
58. Pacific League = Liga Oceanu Spokojnego Pacific League
60. Premier League = Premier League Premier League
62. Iran Pro League = Iran za Lidze Iran Pro League
63. Midland League = Środkowa część kraju Liga Midland League
65. Malaysia Super League = Malezja Kierownik Liga Malaysia Super League
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.