"League of Producers" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Liga Producentów
  1. producer rzeczownik + league rzeczownik
    Silna kolokacja

    He said his union had a meeting scheduled later this week with the grievance committee at the League of American Theaters and Producers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo