"County League" — Słownik kolokacji angielskich

County League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Liga hrabstwa
  1. county rzeczownik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Last week, the county league was still holding out hope.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo