"county executive" — Słownik kolokacji angielskich

county executive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kierownictwo hrabstwa
  1. county rzeczownik + executive rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "He wanted to run for county executive and needed a budget problem."

powered by  eTutor logo