MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"county" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "county" po angielsku

county *****

Hrabstwo Down (County Down, Dowiedz się więcej o: Hrabstwo
rzeczownik
 1. hrabstwo British English [policzalny]
  Are you from the county of Devon? (Jesteś z hrabstwa Devon?)
  In my region lies the historic county of Northamptonshire. (W moim regionie leży historyczne hrabstwo Northamptonshire.)
  He's from the Surrey county. (On pochodzi z hrabstwa Surrey.)
 2. hrabstwo, powiat American English [policzalny]
  You are the best lawyer in the county. (Jesteś najlepszym prawnikiem w powiecie.)
  He owns almost every farm in the county. (On posiada prawie każda farmę w powiecie.)
przymiotnik
 1. okręgowy
  County court sentenced him to twenty hours of community work. (Sąd okręgowy skazał go na dwadzieścia godzin prac społecznych.)
  He's in the county jail. (On jest w więzieniu okręgowym.)
 2. afektowany, z wyższych sfer (określenie pejoratywne) British English
  He's a county boy, he acts like a king. (On jest chłopcem z wyższych sfer, zachowuje się jak król.)
  Why are you acting like a county person? (Dlaczego zachowujesz się jak osoba z wyższych sfer?)
 3. powiatowy American English
  The county election went according to the plan. (Wybory powiatowe poszły zgodnie z planem.)
  The county budget will be well used this year. (Budżet powiatowy zostanie w tym roku dobrze wykorzystany.)

Powiązane zwroty — "county"

rzeczownik
kolokacje

podobne do "county" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "county" po polsku

nazwa własna

powered by  eTutor logo