"Lancashire League" — Słownik kolokacji angielskich

Lancashire League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Hrabstwo Lancashire Liga
  1. Lancashire rzeczownik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The new club joins the Lancashire League prior to the 1892-1893 season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo