"League of Conservation Voters" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: League of Women Voters
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Liga Wyborców w związku z ochroną przyrody
  1. voter rzeczownik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And not because the League of Women Voters says so.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo