"team league" — Słownik kolokacji angielskich

team league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga zespołowa
  1. team rzeczownik + league rzeczownik
    Silna kolokacja

    As of the late 1990s, the conference was a 17 team league.

    Podobne kolokacje:

podobne do "team league" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "team league" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik