ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Justice League" — Słownik kolokacji angielskich

Justice League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sprawiedliwość Liga
  1. justice rzeczownik + league rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He is seen fighting the Justice League at the beginning of the game.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo