ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Northwest League" — Słownik kolokacji angielskich

Northwest League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Północny zachód Liga
  1. northwest rzeczownik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He played in the Northwest League on the team based in Bellingham.

powered by  eTutor logo