"Carolina League" — Słownik kolokacji angielskich

Carolina League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Carolina Liga
  1. Carolina rzeczownik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    With his leadership, the team led the Carolina League in winning percentage, and returned to the playoffs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo