"Midwest League" — Słownik kolokacji angielskich

Midwest League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Środkowy Zachód Liga
  1. Midwest rzeczownik + league rzeczownik
    Silna kolokacja

    Michael Hernandez became the first person ever in the history of the Midwest League to hit for the cycle twice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo