"California League" — Słownik kolokacji angielskich

California League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kalifornia Liga
  1. California rzeczownik + league rzeczownik
    Silna kolokacja

    He then moved on to play for various teams in the California League.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo