"League of Women Voters" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Liga kobiecego elektoratu
  1. voter rzeczownik + league rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And not because the League of Women Voters says so.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo