"Cricket League" — Słownik kolokacji angielskich

Cricket League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Liga do krykieta
  1. cricket rzeczownik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    During this time the cricket league started at the district (regional) level.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo