"Defense League" — Słownik kolokacji angielskich

Defense League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obrona Liga
  1. defense rzeczownik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the Jewish Defense League took the opposite view.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo