"pitch in the leagues" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): boisko w ligach
  1. pitch czasownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Eight days ago, he was pitching in the minor leagues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo