"league wants" — Słownik kolokacji angielskich

league wants kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga cierpi biedę
  1. league rzeczownik + want czasownik
    Zwykła kolokacja

    The league also wanted the right to take over the team if necessary.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo